ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  ม้วน LED ribbon strip (5เมตร)
 1.LED SMD 5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
 2.LED SMD 5050 กันน้ำ ยาว 5เมตร300 หลอด(60 หลอด/m.)
 3.LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
 4.LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
 5.3สี RGB LED SMD 5050
 
[ +zoom ]
(สีฟ้า)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro33300b

(สีฟ้า)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเขียว)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro33300g

(สีเขียว)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีแดง)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro33300r

(สีแดง)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีขาว)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro33300w

(สีขาว)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเหลือง)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro33300y

(สีเหลือง)LED SMD 335 กันน้ำ ยาว 5เมตร300หลอด(60หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีแดง)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro12300r

(สีแดง)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 990.00 บาท ราคาพิเศษ : 800.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีขาว)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro12300w

(สีขาว)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 990.00 บาท ราคาพิเศษ : 800.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเหลือง)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro12300y

(สีเหลือง)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 990.00 บาท ราคาพิเศษ : 800.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีฟ้า)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro12300b

(สีฟ้า)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 990.00 บาท ราคาพิเศษ : 800.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเขียว)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro12300g

(สีเขียว)LED 3528(1210)กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 990.00 บาท ราคาพิเศษ : 800.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีฟ้า)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro50150b

(สีฟ้า)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,000.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเขียว)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro50150g

(สีเขียว)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,000.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีแดง)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro50150r

(สีแดง)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,000.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีขาว)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro50150w

(สีขาว)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,000.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเหลือง)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.)
รหัสสินค้า : Ro50150y

(สีเหลือง)5050 กันน้ำ ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m.) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,000.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเหลือง) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro50300y

(สีเหลือง) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีฟ้า) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro50300b

(สีฟ้า) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีเขียว) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro50300g

(สีเขียว) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีแดง) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro50300r

(สีแดง) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
(สีขาว) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด)
รหัสสินค้า : Ro50300w

(สีขาว) LED SMD 5050 กันน้ำ ความยาว 5เมตร 300 หลอด (เมตร ละ60 หลอด) ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,200.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
RGB LED SMD 5050 (กันน้ำ) ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m)
รหัสสินค้า : RGB50150
ราคา : 1,500.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,400.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
RGB LED SMD 5050 (กันน้ำ) ยาว5เมตร300หลอด(60หลอด/m)
รหัสสินค้า : RGB50300
ราคา : 1,900.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,700.00 บาท
More>>
[ +zoom ]
RGB LED SMD 5050 (ไม่กันน้ำ) ยาว5เมตร150หลอด(30หลอด/m)
รหัสสินค้า : RGB50150P
ราคา : 1,400.00 บาท ราคาพิเศษ : 1,300.00 บาท
More>>
  ติดต่อเรา   เกี่ยวกับเรา   เพื่อนบ้าน   ตรวจสอบ EMS
Copyright by bbrightenup.com
Engine by MAKEWEBEASY